خون اسلام ایران قانون اسلامی آمریکا

خون: اسلام ایران قانون اسلامی آمریکا ایرانی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی جزئیات تازه از طرح جریمه غیبت سربازی در سال 96

افرادی که سال گذشته در این طرح ثبت‌نام کرده و نسبت به پرداخت وجه و تعیین وظیفه خود اقدام نکرده باشند باید در امسال مجددا ثبت‌نام کنند.

جزئیات تازه از طرح جریمه غیبت سربازی در سال 96

جزئیات تازه از طرح جریمه غیبت سربازی در سال 96

عبارات مهم : سرباز

افرادی که سال گذشته در این طرح عضویت کرده و نسبت به پرداخت وجه و تعیین وظیفه خود اقدام نکرده باشند باید در امسال مجددا عضویت کنند.

به گزارش ایرانا، ئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح درخصوص آخرین اخبار طرح جریمه غیبت سربازی در سال 96 و تفاوت آن با سال 95 سخن گفت.

جزئیات تازه از طرح جریمه غیبت سربازی در سال 96

سردار موسی کمالی مدیر اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح درخصوص طرح خرید جریمه غیبت سربازی در سال 96، اظهار داشت: این طرح از 15 اردیبهشت ماه شروع شده است است.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد: افرادی که سال گذشته در این طرح عضویت کرده و نسبت به پرداخت وجه و تعیین وظیفه خود اقدام نکرده باشند باید در امسال مجددا عضویت کنند.

افرادی که سال گذشته در این طرح ثبت‌نام کرده و نسبت به پرداخت وجه و تعیین وظیفه خود اقدام نکرده باشند باید در امسال مجددا ثبت‌نام کنند.

سردار کمالی در ا ین خصوص اعلام کرد: مبلغ جریمه بر پایه میزان غیبت تا آخر سال 96 محاسبه خواهد شد؛ بنابراین افرادی که سال گذشته تعیین وظیفه نکرده اند با 10 درصد زیاد کردن قیمت مواجه خواهند شد و علاوه بر آن مبلغ جریمه ارزش نیز متفاوت هست؛ آیا که آنها تا آخر سال 95، 8 سال غیبت داشتند و در سال 96 یکسال دیگر نیز به غیبتشان افزوده خواهد شد و باید مبلغ بیشتری بپردازند.

وی به افرادی که 8 سال غیبت سربازی به اوج دارند توصیه کرد: وظیفه سربازی خود را مشخص کنند؛ یا به خدمت سربازی بروند یا در طر ح های خرید جریمه غیبت عضویت کنند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح با اعلام این مطلب که افراد واجد شرایط عضویت در طرح جریمه غیبت سربازی می توانند مبلغ تعیین شده است را به صورت قسطی یا نقدی بپردازند اعلام کرد: افراد متقاضی پرداخت قسطی باید تا آخر سال 96 آن را تسویه کنند.

جزئیات تازه از طرح جریمه غیبت سربازی در سال 96

سردار کمالی اعلام کرد: تفاوت پرداخت قسطی در سال 95 با 96 به این صورت است که افراد متقاضی طرح جریمه غیبت سربازی در سال 95 می توانستند در چندین ماه مبلغ تعیین شده است را به صورت قسطی پرداخت کنند ولی در سال 96 جریمه باید تا آخر سال 96 پرداخت شود.

واژه های کلیدی: سرباز | سربازی | نیروهای مسلح | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs