خون اسلام ایران قانون اسلامی آمریکا

خون: اسلام ایران قانون اسلامی آمریکا ایرانی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی شانس الویری جهت ریاست بر شورای شهر بیش‌تر است یا محسن‌هاشمی؟

عضو منتخب شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد آخر انتخابات هیات رییسه شورای شهر پنجم توضیحاتی را ارائه کرد. 

شانس الویری جهت ریاست بر شورای شهر بیش‌تر است یا محسن‌هاشمی؟

شانس الویری جهت ریاست بر شورای شهر بیش تر است یا محسن هاشمی؟

عبارات مهم : ایران

عضو منتخب شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد آخر انتخابات هیات رییسه شورای شهر پنجم توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، فراهانی گفت وگویی در خصوص گزینش ریاست شورای شهر پنجم با بیان اینکه چه الویری و چه محسن هاشمی ریاست شورا شوند آنها را به عنوان سخنگوی شورا می شناسیم که باید نسبت به شهر مسئول باشند، گفت: الویری عملکرد خوبی در این مدت ریاست موقت منتخبین شورای شهر پنجم داشته و شکافی بین اعضای شورای شهر ایجاد نشده است.

شانس الویری جهت ریاست بر شورای شهر بیش‌تر است یا محسن‌هاشمی؟

وی با بیان اینکه بر اساس وفاق جمعی شورا مقرر شد که بین الویری و محسن هاشمی هر کدام رییس شورا شد، نفر دیگر نسبت به فعال کردن ظرفیت های شورای عالی استان ها معرفی شود، گفت: شورای عالی استان ها ساختار مهمی است که به عنوان ضلع سوم دولت و مجلس می تواند طرح و لوایح مختلفی را به مجلس و دولت ارائه کند.

عضو منتخب شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: ظرفیت شورای عالی استان ها در این سال ها مغفول مانده و مورد بی مهری قرار گرفته است که امیدواریم در دوره مدیریت تازه این مساله مرتفع شود.

عضو منتخب شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد آخر انتخابات هیات رییسه شورای شهر پنجم توضیحاتی را ارائه کرد. 

واژه های کلیدی: ایران | شورای شهر | محسن هاشمی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs