خون اسلام ایران قانون اسلامی آمریکا

خون: اسلام ایران قانون اسلامی آمریکا ایرانی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ایران ادعای همکاری با جبهه پولیساریو را شدیدا تکذیب کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای همکاری سفارت کشور عزیزمان ایران در الجزایر با جبهه پولیساریو را شدیدا تکذیب کرد.

ایران ادعای همکاری با جبهه پولیساریو را شدیدا تکذیب کرد

ایران ادعای همکاری با جبهه پولیساریو را شدیدا تکذیب کرد

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای همکاری سفارت کشور عزیزمان ایران در الجزایر با جبهه پولیساریو را شدیدا تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، در پی ادعای مقامات مراکشی مبنی بر همکاری کشور عزیزمان ایران با جبهه پولیساریو و تصمیم این کشور به اخراج سفیر کشور عزیزمان ایران در مراکش و تعطیلی سفارت منزل این کشور در کشور عزیزمان ایران به این بهانه، سخنگوی وزارت خارجه در واکنشی همکاری سفارت کشور عزیزمان ایران در الجزایر با این جبهه را تکذیب کرد.

ایران ادعای همکاری با جبهه پولیساریو را شدیدا تکذیب کرد

بهرام قاسمی بیانات منتسب به وزیر امورخارجه کشور مغرب مبنی بر همکاری یکی از دیپلمات های ایرانی با جبهه پولیساریو را نادرست و موضوعی خلاف واقع عنوان کرد.

وی همچنین اظهار کرد: همانگونه که در روزهای اخیر و در تماس های مقامات دو کشور مطرح شد و مقامات ایرانی این عنوان را کاملا بی اساس و عاری از حقیقت و مردود دانستند، مورد نیاز می دانیم با صراحت تمام بار دیگر تاکید نمائیم که یکی از بااهمیت ترین پایه های اساسی و اصولی سیاست خارجی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در مناسبات خود با سایر دولت ها و کشورهای دنیا احترام عمیق به حق حاکمیت و امنیت آنان و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها بوده و خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای همکاری سفارت کشور عزیزمان ایران در الجزایر با جبهه پولیساریو را شدیدا تکذیب کرد.

واژه های کلیدی: ایران | همکاری | ایرانی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs