خون اسلام ایران قانون اسلامی آمریکا

خون: اسلام ایران قانون اسلامی آمریکا ایرانی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر ، پاگودای مینگان و دومین زنگ بزرگ جهان

مینگان پایا در شهر مینگان در میانمار یک بنای تاریخی عظیم ناتمام در ساحل رودخانه هست. این بنا در سال 1790 به وسیله شاه بوداپایا ساخته شد ولی قبل از اتمام رها شد

تصاویر ، پاگودای مینگان و دومین زنگ بزرگ جهان

پاگودای مینگان و دومین زنگ بزرگ جهان/تصاویر

عبارات مهم : پروژه

مینگان پایا در شهر مینگان در میانمار یک بنای تاریخی عظیم ناتمام در ساحل رودخانه هست. این بنا در سال 1790 به وسیله شاه بوداپایا ساخته شد ولی قبل از اتمام رها شد و اگر تکمیل می شد بزرگترین استوپای دنیا بود.

برترین ها – مینگان پایا در شهر مینگان در میانمار یک بنای تاریخی عظیم ناتمام در ساحل رودخانه هست. این بنا در سال 1790 به وسیله شاه بوداپایا ساخته شد ولی قبل از اتمام رها شد و اگر تکمیل می شد بزرگترین استوپای دنیا بود. استوپا کهن ترین بنای مذهب بودایی است و در ابتدا تنها مشمول بر گورپشته بوده که از گِل و یا در مکان های کم آب از توده ای سنگ ساخته می شده است است تا پوششی بر آثار مقدس بودا باشد. حتی با وجود اینکه یک سوم از آن ساخته شده، حدود 50 متر ارتفاع و 70 متر عرض دارد. در مرکز این ساختمان یک ورودی تزئین شده است و در داخل آن یک زیارتگاه کوچک با تصویر بودا قرار دارد. در برابر پاگودا رو به رودخانه بقایای دو مجسمه عظیم شیر واقع شده است است که حدود 29 متر ارتفاع دارند و از معبد محافظت می کنند. ساختمان در سال 1838 در یک زلزله بزرگ آسیب دید و چند ترک بزرگ در آن پدید آمد.

ساخت این بتکده چنان پروژه مهمی جهت شاه بود که پرسشها سرزمین را به پسرش واگذار کرد و یک اقامتگاه تازه جهت خودش در جزیره ای در رودخانه ساخت تا از نزدیک بر ساخت پروژه نظارت داشته باشد. هزاران نفر از زندانیان جنگی و برده ها در ساخت این پاگودا همکاری کرده و در هفت سال ارتفاع آن را به 50 متر رساندند. بخاطر خرافاتی بودن پادشاه و پیشگویی که مبنی بر توقف پروژه انجام شد، این پروژه متوقف شد. بعضی مورخان معتقدند علل دیگری مثل پرسشها فنی، کمبود نیروی کار و بودجه باعث توقف آن شده است هست. هنگامی که شاه در سال 1819 درگذشت این پروژه جهت هر لحظه متوقف شد. ولی احتمالا شاه امید زیادی به تکمیل آن داشته لیکن در سال 1808 زنگ عظیمی را در بالای آن راه اندازی کرد که تقریبا دو قرن بزرگترین زنگ دنیا بود تا اینکه در سال 2000 زنگ 116 تنی خوش شانسی در معبد Foquan در چین راه اندازی شد. زنگ مینگان 3.66 متر ارتفاع، 5 متر قطر و 90 تن وزن دارد.

تصاویر ، پاگودای مینگان و دومین زنگ بزرگ جهان

مینگان پایا در شهر مینگان در میانمار یک بنای تاریخی عظیم ناتمام در ساحل رودخانه هست. این بنا در سال 1790 به وسیله شاه بوداپایا ساخته شد ولی قبل از اتمام رها شد

تصاویر ، پاگودای مینگان و دومین زنگ بزرگ جهان

مینگان پایا در شهر مینگان در میانمار یک بنای تاریخی عظیم ناتمام در ساحل رودخانه هست. این بنا در سال 1790 به وسیله شاه بوداپایا ساخته شد ولی قبل از اتمام رها شد

تصاویر ، پاگودای مینگان و دومین زنگ بزرگ جهان

واژه های کلیدی: پروژه | رودخانه | اخبار گوناگون

تصاویر ، پاگودای مینگان و دومین زنگ بزرگ جهان

تصاویر ، پاگودای مینگان و دومین زنگ بزرگ جهان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs